Sweden birds
Sweden 2019
739A9372
Brandkronad kungsfågel, firecrest (Regulus ignicapilla), Kämpinge
739A9400
Brandkronad kungsfågel, firecrest (Regulus ignicapilla), Kämpinge
739A9431
Brandkronad kungsfågel, firecrest (Regulus ignicapilla), Kämpinge
739A9470
Brandkronad kungsfågel, firecrest (Regulus ignicapilla), Kämpinge
739A9524
Hornuggla, long-eared owl, (Asio otus), Skanör
739A9532
Sävsparn, reed bunting (Emberiza schoeniclus), Skanör
739A9544
Sävsparn, reed bunting (Emberiza schoeniclus), Skanör
739A9605
Skrattmås, black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus), Skanör
739A9606
Skärfläcka, pied avocet (Recurvirostra avosetta), Skanör
739A9645
Vitkindad gås, barnacle goose (Branta leucopsis), Skanör
739A9671
Svart rödstjärt, black redstart (Phoenicurus ochruros), Skanör
739A9781
Sothöna, eurasian coot, (Fulica atra), Skanör
739A9784
Sothöna, eurasian coot, (Fulica atra), Skanör
739A9793
Fasan, ring-necked pheasant (Phasianus colchicus), Skanör
739A9807
Laudsvarla, barn swallow, (Hirundo rustica), Skanör
739A9820
Ringtrast, ring ouzel, (Turdus torquatus), Skanör
739A9826
Skärfläcka, pied avocet (Recurvirostra avosetta), Skanör
739A9847
Vitkindad gås, barnacle goose (Branta leucopsis), Skanör
739A9850
Vitkindad gås, barnacle goose (Branta leucopsis), Skanör
739A9879
Taltrast, song thrush, (Turdus philomelos), Skanör
739A0230
Sävsparn, reed bunting (Emberiza schoeniclus), Skanör
739A0245
Sädesärla, white wagtail, (Motacilla alba), Skanör
739A0259
Gulhämpling, european serin, (Serinus serinus), Skanör
739A0267
Gulhämpling, european serin, (Serinus serinus), Skanör
739A0769
Småskrake, red-breasted merganser (mergus serrator), Skanör
739A0777
Ejder, common eider (somateria mollissima), Skanör
739A0781
Småskrake, red-breasted merganser (mergus serrator), Skanör
739A0829
Stjärtmes, long-tailed tit (aegithalos caudatus), Skanör
739A0831
Stjärtmes, long-tailed tit (aegithalos caudatus), Skanör
739A0846
Stjärtmes, long-tailed tit (aegithalos caudatus), Skanör
739A0877
Kungsörn, golden eagle (aquila chrysaetos), Ljungen
739A0926
Kungsörn, golden eagle (aquila chrysaetos), Ljungen
739A0932
Kungsörn, golden eagle (aquila chrysaetos), Ljungen
739A0991
Havsörn, white-tailed eagle (haliaeetus albicilla), Skanör
739A1012
Rödhake, european robin (erithacus rebecula), Skanör
739A1309
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1304
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1247
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1280
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1290
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1350
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle
739A1324
Tallbit, pine grosbeak (pinicola enucleator), Rögle vid Skrylle