Sweden birds
Sweden 2020
739A7527
Ringtrast hona och hane, ring ouzel (Turdus torquatus) Skanör
739A7534
Småtärna, little tern (Sternula albifrons), Skanör
739A7541
Småtärna, little tern (Sternula albifrons), Skanör
739A7549
Småtärna, little tern (Sternula albifrons), Skanör
739A7554
Gärdsmyg, eurasian wren (Troglodytes troglodytes) Skanör
739A7563
Järnsparv, dunnock (Prunella modularis), Skanör
739A7555
Gärdsmyg, eurasian wren (Troglodytes troglodytes) Skanör
739A8053
Nötväcka, eurasian nuthatch (Sitta europaea), Rättvik
739A8055
Nötväcka, eurasian nuthatch (Sitta europaea), Rättvik
739A8107
Lavskrika, siberian jay (Perisoreus infaustus) Fulufjällets Nationalpark
739A8095
Lavskrika, siberian jay (Perisoreus infaustus) Fulufjällets Nationalpark
739A8101
Lavskrika, siberian jay (Perisoreus infaustus) Fulufjällets Nationalpark
739A8108
Lavskrika, siberian jay (Perisoreus infaustus) Fulufjällets Nationalpark